Διανομή κινηματογραφικών προβολών


H MAKE A FILM είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Νότια Ευρώπη Υπαίθριών Προβολών ενώδιακινεί τον μεγαλύτερο όγκο non theatrical rights δηλαδή δικαιώματα ταινιών εκτόςκινηματογράφου. Η μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες είναι ότι η Make a Film είναι η μοναδικήεταιρεία που δίνει στον πελάτη ένα εξαιρετικό αρχείο εικόνας και ήχου για αξεπέραστεςπροβολές. Σε Mp4 η… View Article