Επικοινωνία


Γραφεία : Αγ .Γεωργίου & Ζάππα 4 Κορυδαλλός
Τηλ επικοινωνιάς: 211-4004956
Ε-mail: [email protected]

General Manager: Καζιάνης Γιώργος
Κιν: 6979950168
E-mail: [email protected]

Διευθυνση Μarketing & Παραγωγής : Χατζηγιαννάκη Μαριάννα
Κιν: 6974761382
E-mail: [email protected]